نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف)

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 13-48

10.48308/jbmp.2023.103189

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


مفهوم‌پردازی سازگاری مدل کسب‌وکار و پیشران‌های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 13-37

10.52547/jbmp.19.41.13

آرمان دیلمی عضدی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین‌المللی

دوره 18، شماره 39، آذر 1398

10.29252/jbmp.18.39.13

محمدجواد نیکبخت؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


تاثیر شبکه‌های کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی پایدار

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 51-66

سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی


صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان)

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 119-139

زینب میرزایی؛ عادل آذر (نویسنده مسئول)؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد مهدی جواهری


انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 13-32

فردیس صمصامی؛ سیدحمید خداد اد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ عادل اذر


شناسایی و تدوین معیار سنجش عقلانیت مصرف‌کننده

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 89-104

محمد رضا حسومیان


پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 28-48

سید حمید خداداد حسینی؛ مجتبی کریمیان*؛ شهرام جمالی؛ علی هاشم‎زهی****


تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 13-28

منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ وحید مکی‌زاده


تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 123-140

امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی


تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 31-48

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی