نویسنده = امیر رضا کنجکاو منفرد
تأثیر انگیزه های استفاده از خدمات پیام کوتاه (SMS) بر نگرش نسبت به تبلیغات

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

علیرضا مؤتمنی؛ هادی مرادی؛ امین همتی؛ مریم احقاقی


نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

بهرام رنجبریان؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی کرین؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


سنجش رضایت دانشجویان از سیستم های آموزش الکترونیکی

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

علی اوتارخانی؛ وحید دلاوری


پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

اکرم هادیزاه مقدم؛ شهرام جمالی کاپک؛ سیدحسین موسوی


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا


ارزیابی اثربخشی نظامهای اطلاعات بازاریابی تا رویکرد راهبردی

دوره 10، شماره 9، اسفند 1390

امیررضا ممدوحی؛ محمدصادق سبحانی


تأثیر ارزش های برند بر عملکرد رابطه در بازارهای B2B (مطالعه موردی: شرکت شاتل)

دوره 10، شماره 9، اسفند 1390

منیژه حقیقی نسب؛ حمیدرضا یزدانی؛ الهام مرادی


مدل پذیرش بانکداری اینترنتی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

سیدجلیل لاجوردی؛ سمانه حاجی عسگری نوش آبادی


مقایسه تطبیقی عنصر ترویج در لیگ های حرفه ای فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

رضا محمد کاظمی؛ فریدون تندنویس؛ محمد خبیری


بررسی تأثیر ابعاد بصری اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

هاشم آقازاده؛ محمد حقیقی؛ الهام ابراهیمی


ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

طهمورث حسنقلی پور؛ سیدرضا سید جوادین؛ احمد روستا؛ امیر خانلری